Liên lạc

Visually-hidden

Liên lạc
Đối tác Trường đại học Người liên hệ Địa chỉ email liên lạc
Logo UNIPD Đại học Padova (Điều phối viên) Sara Raponi (Bà.) sara.raponi@unipd.it
Logo USAL Đại học Salamanca María Cristina Pita Yáñez (Bà.) pita@usal.es
Logo UNL Đại học NOVA, Lisbon Graça Santos (Bà.) international@fcsh.unl.pt
Steps Công ty STEPS Srl Roberto Righi (Ông.) rrighi@stepseurope.it
Logo HANU Đại học Hà Nội Nguyễn Thị Ánh Tuyết (Bà.) tuyetnta@hanu.edu.vn
HAUI Logo Đại học Công nghiệp Hà Nội Pham Duc Cuong (Ông.) cuongphamduchaui@gmail.com
Logo NTTU Đại học Nguyễn Tất Thành Nguyen Phuong Thong (Ông.) npthong@ntt.edu.vn
Logo TNU Đại học Thái Nguyên Nguyen Bich Hong (Bà.) nguyen.bich.hong85@gmail.com
VNAU typeof= VHọc Viện Nông nghiệp Hoang Anh Nguyen (Bà.) hoanganhcntp@vnua.edu.vn
Logo HanoiSME Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ & Vừa thành phố Hà Nội Phan Thi Mai Anh (Bà.) phanmaianh158@gmail.com