Về dự án

Dự án Lab – Movie

Về dự án1

TDự án LAB-MOVIE được khởi động bởi Đại học Padova, Italia với mục tiêu tạo ra một tổ chức Giám sát Thị trường Lao động ở Việt Nam, nhằm hiểu rõ và phân tích tốt hơn thị trường lao động trong nước, cũng như cập nhật thông tin về nguồn cung cầu lao động.

Trong một thị trường lao động luôn luôn phát triển, đặc biệt trong thời đại kỹ thuật số, sứ mệnh của tổ chức Giám sát này, là giúp cho các trường ĐH có thể đem tới những thông tin hữu dụng cho sinh viên, cũng như thích nghi với những đề nghị yêu cầu đào tạo của các trường ĐH nhằm giúp sinh viên đem lại giá trị hiệu quả cho doanh nghiệp.

Tin tức

ĐH Công Nghiệp Hà Nội
On the morning of May 16, 2023, a delegation of Hanoi University and Hanoi University of Industry, including coordinators, researchers and technicians of the Lab-Movie project, had a meeting and working session with Quang Ninh University of Industry (QUI), in the north-east of Vietnam.
ĐH Hà Nội
On 25 July 2023 a delegation of Hanoi University participated in a meeting at Halong University in North East of Vietnam with  the aim  to make the project known to other universities located in different areas of Vietnam. Attending the meeting, on behalf of Hanoi University, there were Ms. Dang Thi Phuong Thao - Director of the Italian Center for Culture - Language and Cooperation Development (Itacentro), Coordinator of projects under the Erasmus+ Fund; Mr Nguyen Hoang Duong, Vice director of IT and communication centre, and Ms Nguyen Thi Anh Tuyet, Head of Italian Language Division.
ĐH Hà Nội
Đại học Hà Nội (HANU), Việt Nam đăng cai tổ chức sự kiện gặp gỡ và phổ biến cuối cùng của dự án LAB-MOVIE từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 10 năm 2023
ĐH Salamanca (TBN)
Vào ngày 13 và 14 tháng 7, Đại học Salamanca đã tham gia Đại hội Quốc tế lần thứ 3 về Đổi mới và Xu hướng Giáo dục (INNTED). Cristina Pita Yáñez và Jose Antonio Ortega trình bày dự án LAB-MOVIE. Giao tiếp của họ có thể được xem lại ở đây.
ĐH Salamanca (TBN)
Cuộc họp các đối tác LAB-MOVIE đã diễn ra ở Tây Ban Nha tại Đại học Salamanca, từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 6 năm 2023.
ĐH Công Nghiệp Hà Nội
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã tổ chức sự kiện gặp gỡ và phổ biến các đối tác của Dự án Phim Lab từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 3.
ĐH Nguyễn Tất Thành
Cuộc họp điều phối và sự kiện Phổ biến đã diễn ra tại Đại học Nguyễn Tất Thành, Việt Nam, từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 1 năm 2023.
ĐH NOVA Lisbon (BĐN)
Từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 9 năm 2022, Đại học NOVA Lisbon đã tiếp các phái đoàn đến từ các trường đại học Việt Nam và Châu Âu thuộc liên danh trong phạm vi dự án ERASMUS + CBHE LAB-MOVIE.
ĐH Thái Nguyên
Cuộc họp đối tác và sự kiện phổ biến diễn ra tại Đại học Thái Nguyên, Việt Nam, từ ngày 20 đến 23 tháng 6 năm 2022
ĐH Hà Nội
ItaCentro là một đơn vị hành chính của HANU và cam kết mạnh mẽ đóng góp vào quá trình quốc tế hóa giáo dục đại học tại Việt Nam.
Học viện Nông nghiệp
Các buổi tập huấn chuyển giao kiến ​​thức về việc triển khai Đài thiên văn sẽ được tổ chức từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 11 năm 2020 tại Trường Đại học Nông nghiệp Việt Nam
ĐH Thái Nguyên
Hệ sinh thái nông nghiệp là tạo ra và duy trì mối quan hệ bền vững giữa nông nghiệp và môi trường
ĐH Nguyễn Tất Thành
Sau một thời gian dài bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid - 19, vào chiều ngày 12 tháng 5 năm 2020, các thành viên của Dự án LAB-MOVIE đã tổ chức cuộc họp trực tuyến.
ĐH Công Nghiệp Hà Nội
Trong bối cảnh thị trường lao động hiện tại, những trường Đại học từ các nước đang phát triển nên được trang bị một công cụ hữu dụng bền vững để giúp phân tích, thấu hiểu các lĩnh vực nghề nghiệp, thu thập thông tin và yêu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp, tập trung vào những yêu cầu cụ thể.
ĐH Thái Nguyên
Quỹ đầu tư của Hội Du học sinh Úc (AAGF) là một hoạt động thuộc Hội Du học sinh Úc, được hỗ trợ bởi Chính phủ Úc và tổ chức Aus4Skills.

Sự kiện

Video toàn cảnh Sự kiện Gặp gỡ & Phổ biến Đối tác tại Đại học Thái Nguyên, Việt Nam, từ ngày 20 đến 23/06/2022
Trong các ngày 27, 28 và 29 tháng 9 năm 2022, các phái đoàn của các trường đại học đối tác trong dự án sẽ gặp nhau tại NOVA để theo dõi kết quả dự án và các hoạt động tiếp theo
Sự hỗ trợ của Ủy ban Châu Âu trong việc sản xuất ấn phẩm này không phải là sự chứng thực của nội dung, nó chỉ phản ánh quan điểm của các tác giả và Ủy ban không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc sử dụng thông tin nào có trong đó.
Lab-Movie
logo