Các đối tác

Visually-hidden

Project Consortium
Đối tác Tên tổ chức đối tác Tên viết tắt Quốc gia Địa chỉ website
Logo UNIPD Đại học Padova UNIPD IT https://www.unipd.it
Logo USAL Đại học Salamanca USAL ES https://www.usal.es
Logo UNL Đại học NOVA, Lisbon UNL PT https://www.unl.pt
Steps Công ty STEPS Srl Steps IT http://www.stepseurope.it
Logo HANU Đại học Hà Nội HANU VI http://www.hanu.vn/vn
HAUI Logo Đại học Công nghiệp Hà Nội HAUI VI https://www.haui.edu.vn/en
Logo NTTU Đại học Nguyễn Tất Thành NTTU VI https:/ntt.edu.vn
Logo TNU Đại học Thái Nguyên TNU VI http://en.tnu.edu.vn
VHọc Viện Nông nghiệp VNAU VI http://eng.vnua.edu.vn
Logo HanoiSME Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ & Vừa thành phố Hà Nội HanoiSME VI http://hanoisme.vn