Hội thảo “Cách tiếp cận châu Âu của đài quan sát thị trường lao động tại Việt Nam” tại Đại học Nguyễn Tất Thành, Thành phố Hồ Chí Minh

Visually-hidden

Vào ngày 11 tháng 1 năm 2023, Đại học Nguyễn Tất Thành đã tổ chức và chủ trì Hội nghị và Phổ biến Quốc tế với chủ đề: Cách tiếp cận của Châu Âu đối với cơ quan quan sát thị trường lao động tại Việt Nam. 165 sinh viên và 25 trong số Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa, Trưởng khoa, giảng viên & nhân viên của Nguyễn Tất Thành đã tham dự hội nghị. 36 đại diện các công ty và 14 đại diện các trường đại học ngoài các trường đối tác đã được mời và tham gia sự kiện. Sau phần giới thiệu của Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành và Trưởng phòng Dịch vụ Hướng nghiệp của Đại học Padova, mỗi nhóm dự án của các trường đại học đối tác Việt Nam đã trình bày kết quả về hồ sơ việc làm thị trường địa phương trong các lĩnh vực Nông nghiệp, Du lịch và CNTT. Nhóm Đại học Nguyễn Tất Thành đã trình bày nền tảng Quan sát thị trường địa phương của họ cho khán giả và sau đó là thời gian thảo luận và đặt câu hỏi, đưa ra phản ứng tích cực đầu tiên về khả năng sử dụng và hữu ích của nền tảng LMO.

Các website đăng tải Tin tức của NTTU:

https://danviet.vn/tiep-can-thi-truong-lao-dong-theo-phuong-phap-chau-au-20230113173418234.htm

https://baodansinh.vn/tiep-can-thi-truong-lao-dong-theo-phuong-phap-chau-au-20230112135343.htm

https://baochinhphu.vn/truong-dh-nguyen-tat-thanh-giup-sinh-vien-tiep-can-thi-truong-lao-dong-theo-phuong-phap-chau-au-102230112152440872.htm

https://ntt.edu.vn/dh-nguyen-tat-thanh-to-chuc-thanh-cong-hoi-thao-tiep-can-thi-truong-lao-dong-theo-phuong-phap-chau-au/

Sự hỗ trợ của Ủy ban Châu Âu trong việc sản xuất ấn phẩm này không phải là sự chứng thực của nội dung, nó chỉ phản ánh quan điểm của các tác giả và Ủy ban không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc sử dụng thông tin nào có trong đó.
Lab-Movie
logo