Hội thảo “Trình bày nền tảng LMO hướng tới sự gắn kết của sinh viên” tại Đại học Công nghiệp Hà Nội

Visually-hidden

haui

Ngày 29 tháng 3 năm 2023 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã tổ chức và chủ trì Hội nghị và Sự kiện Phổ biến LabMovie: Trình bày nền tảng LMO hướng tới sự tham gia của sinh viên Đại diện của 12 công ty và 4 trường Đại học không phải là trường đối tác đã tham gia sự kiện này. 37 sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tham dự hội nghị. Sau phần giới thiệu của đại diện Đại học Công nghiệp Hà Nội và tổng quan về dự án LAB-Movie của UNIPD, các đối tác Việt Nam đã trình bày về nền tảng LMO, các kết quả chính và lợi ích dành cho sinh viên, đặc biệt là khía cạnh về cách nền tảng này có thể giúp thu hẹp khoảng cách giữa Học viện và Công nghiệp. Đây cũng là trọng tâm của cuộc thảo luận sau đó giữa các công ty và đại diện đối tác dự án. Sau đó, các sinh viên đã có thể giải quyết các câu hỏi và nhóm HAUI đã kêu gọi hành động của các sinh viên, cung cấp tất cả thông tin để tham gia thí điểm nền tảng LMO đang diễn ra.

Sự hỗ trợ của Ủy ban Châu Âu trong việc sản xuất ấn phẩm này không phải là sự chứng thực của nội dung, nó chỉ phản ánh quan điểm của các tác giả và Ủy ban không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc sử dụng thông tin nào có trong đó.
Lab-Movie
logo