Sự kiện gặp gỡ và phổ biến xuyên quốc gia tại Đại học Thái Nguyên, Việt Nam

Visually-hidden

Sự kiện gặp gỡ và phổ biến xuyên quốc gia tại Đại học Thái Nguyên, Việt Nam

Từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 6 năm 2022, cuộc họp bàn về kết quả dự án, cũng như hội thảo và sự kiện phổ biến về “Thị trường lao động sau đại dịch COVID-19: những thay đổi và giải pháp” do Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên tổ chức, với sự tham gia của hơn 100 đại diện đến từ Đại học Salamanca (Tây Ban Nha), Đại học Nova Lisbon (Bồ Đào Nha), Đại học Padova (Ý), Công ty STEPS Srl, Đại học Hà Nội, Đại học Công nghiệp Hà Nội, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Đại học Nguyễn Tất Thành, Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Hà Nội, Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên…

Sự kiện này là một phần của dự án LAB-MOVIE (Đài quan sát thị trường lao động trong các trường đại học Việt Nam) - do Erasmus + tài trợ cho giai đoạn 2020-2023.

Sự hỗ trợ của Ủy ban Châu Âu trong việc sản xuất ấn phẩm này không phải là sự chứng thực của nội dung, nó chỉ phản ánh quan điểm của các tác giả và Ủy ban không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc sử dụng thông tin nào có trong đó.
Lab-Movie
logo