Buổi họp triển khai dự án Lab-Movie

Visually-hidden

Category
ĐH Nguyễn Tất Thành
 Cuộc họp trực tuyến

Sau một thời gian dài bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid - 19, vào chiều ngày 12 tháng 5 năm 2020, các thành viên của Dự án LAB-MOVIE đã tổ chức cuộc họp trực tuyến để thảo luận và thống nhất kế hoạch triển khai gói công việc cho các giai đoạn tiếp theo. Đặc biệt, các bên đã đạt được thỏa thuận về lịch trình (dự kiến) để báo cáo kết quả của gói công việc 1 vào tháng 9 năm 2020 thông qua các công cụ hội nghị trực tuyến và Đại học Nguyễn Tất Thành sẽ tổ chức một hội nghị để báo cáo về kết quả của gói công việc thứ hai vào tháng 12 2020 (ước tính).

partners

Dự án LAB-MOVIE được Erasmus + tài trợ để thực hiện khảo sát, thống kê và phát triển đài quan sát về vị trí việc làm tại các doanh nghiệp đến từ ba lĩnh vực chính: Viễn thông & CNTT, Du lịch và thực phẩm nông nghiệp với nhu cầu về kỹ năng, trình độ và các yếu tố liên quan khác. Kể từ đó, sinh viên có thể định hướng con đường sự nghiệp của mình để đảm bảo đáp ứng nhu cầu của các công ty mặc dù họ vẫn ở trên lớp. Bên cạnh đó, nó cũng hỗ trợ giảng viên có kế hoạch giảng dạy phù hợp với các kỹ năng theo yêu cầu của doanh nghiệp và dự án hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng phát triển lực lượng lao động để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của họ.

Project Manager representing Nguyen Tat Thanh University,

Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh - Phó Chủ tịch - Giám đốc Dự án đại diện cho Đại học Nguyễn Tất Thành, cho biết: "Chúng tôi hy vọng rằng kết quả tốt của dự án LAB-MOVIE sẽ tạo nền tảng cho các dự án tiếp theo trong các lĩnh vực đào tạo khác với nhiều đối tác khác không chỉ với các đối tác khác. ở các nước châu Âu mà còn ở các khu vực và vùng lãnh thổ khác."

Sự hỗ trợ của Ủy ban Châu Âu trong việc sản xuất ấn phẩm này không phải là sự chứng thực của nội dung, nó chỉ phản ánh quan điểm của các tác giả và Ủy ban không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc sử dụng thông tin nào có trong đó.
Lab-Movie
logo