Sự kiện họp mặt và phổ biến LAB-MOVIE

Visually-hidden

Category
ĐH Hà Nội
labmovie
room

Đại học Hà Nội (HANU) đã tổ chức cuộc họp liên danh cuối cùng và sự kiện phổ biến cuối cùng của dự án LAB-MOVIE từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 10 năm 2023.

Sự kiện phổ biến tập trung vào chủ đề Trang bị cho sinh viên và sinh viên tốt nghiệp cho thị trường lao động – Vai trò của LMO, và có sự tham gia của đại diện sinh viên và doanh nghiệp.

Dự án Lab Movie được lấy cảm hứng và khởi xướng bởi Università degli Studi di Padova, nhằm mục đích thành lập Cơ quan quan sát thị trường lao động tại các trường đại học ở Việt Nam nhằm phân tích và tìm hiểu thị trường lao động địa phương cũng như thu thập thông tin về nhu cầu và cung cấp của nó.

Sự hỗ trợ của Ủy ban Châu Âu trong việc sản xuất ấn phẩm này không phải là sự chứng thực của nội dung, nó chỉ phản ánh quan điểm của các tác giả và Ủy ban không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc sử dụng thông tin nào có trong đó.
Lab-Movie
logo