VỀ DỰ ÁN

Visually-hidden

Dự án Lab-Movie

Dự án LAB-MOVIE, được lấy cảm hứng và bắt đầu bởi Đại học Padova, nhằm mục đích tạo ra Đài quan sát thị trường lao động tại các trường đại học Việt Nam để phân tích và hiểu thị trường lao động địa phương và thu thập thông tin về nhu cầu và đề nghị của nó.

Mục đích và mục tiêu

Các mục tiêu cụ thể mà dự án này đặt ra để đạt được là:

 • Để giám sát các ngành kinh tế đã xác định, cung cấp một tổng quan quốc gia ngắn gọn và mô tả sâu hơn ở cấp địa phương;
 • Để hiểu và mô tả các cấu trúc và tổ chức của doanh nghiệp;
 • Để liệt kê tất cả các vai trò chuyên nghiệp trong các doanh nghiệp, và để mô tả chúng một cách chi tiết (nhiệm vụ, hoạt động, năng lực và kỹ năng cần thiết);
 • Để tìm hiểu, cùng với các doanh nhân, khoảng cách đào tạo của từng vai trò chuyên nghiệp;
 • Để thu thập thông tin phản hồi và đề xuất về đề nghị đào tạo tốt nhất cho những người trẻ tuổi, những người muốn phát triển sự nghiệp công việc của họ;
 • Để kích hoạt một cuộc đối thoại mang tính xây dựng giữa các giáo viên (những người cần đào tạo sinh viên cho công việc) và các doanh nghiệp (những người tạo ra việc làm nhờ vào các hoạt động của họ).

Trong một thị trường lao động liên tục phát triển, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ và kỹ thuật số, Đài quan sát này sẽ cho phép các trường đại học cung cấp thông tin hữu ích cho sinh viên của họ, để hướng dẫn họ tìm kiếm việc làm và điều chỉnh đề nghị đào tạo của các trường đại học theo nhu cầu hiệu quả của các công ty và doanh nghiệp. Cũng có những kết quả gián tiếp sẽ ra khỏi dự án này như hỗ trợ phát triển nền kinh tế tri thức, hỗ trợ cho các doanh nghiệp địa phương, tạo việc làm, tăng trưởng kinh tế và nâng cao mức sống.

Nhóm mục tiêu
Dự án Lab-Movie đáp ứng nhu cầu của các nhóm mục tiêu sau:
 graduated student
 • Sinh viên đại học: Dự án sẽ cung cấp thông tin hữu ích để cải thiện việc làm của sinh viên và sinh viên tốt nghiệp. Nó sẽ thêm hướng dẫn cho sinh viên đại học trong quá trình học, đặc biệt là cho những người theo học năm thứ 3 và thứ 4, ngay trước khi tốt nghiệp. Khả năng có một ý tưởng rõ ràng về việc làm hiện tại và thị trường lao động địa phương sẽ cho phép sinh viên đưa ra quyết định tập trung hơn, có được các kỹ năng chuyển đổi và các năng lực cần thiết cho các công việc cụ thể.
 • Giáo viên đại học: thông qua các giáo viên quan sát sẽ có thể hiểu rõ hơn về thị trường lao động hiện tại và tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận với các lĩnh vực làm việc, cung cấp cho họ thông tin và dữ liệu về hồ sơ công việc, kỹ năng trình độ và năng lực thực tế. Về lâu dài, họ sẽ xem xét các chương trình học tập của mình và thích ứng với nhu cầu làm việc thực tế.
 • Doanh nghiệp: thiếu kỹ năng cơ bản dẫn đến khó khăn cho sinh viên trong việc đáp ứng yêu cầu công việc và do đó làm hài lòng nhà tuyển dụng, là một trong những lý do cho tình trạng thất nghiệp của sinh viên tốt nghiệp. Dự án Lab-Movie sẽ tập trung vào ba lĩnh vực chính: nông sản; du lịch; viễn thông và công nghệ thông tin. Đài quan sát trên thị trường việc làm địa phương thông qua nền tảng sẽ tạo ra sự hợp tác thường xuyên và bền vững giữa các trường đại học và công ty, cho phép các trường đại học cập nhật thông tin về các công ty '; nhu cầu.
Nhân vật sáng tạo

Dự án Lab-Movie nhằm mục đích thiết lập Đài quan sát thị trường lao động địa phương (LMO) sáng tạo thông qua một nền tảng dựa trên web, hiện không tồn tại ở Việt Nam. Đây sẽ là công cụ chính để đo lường các công ty thực sự mà nhu cầu của người dùng về mặt việc làm và tăng trưởng. LMO sẽ cải thiện đáng kể khả năng tuyển dụng của sinh viên và về lâu dài, các trường đại học sẽ phải thích nghi bằng cách xem xét và hiện đại hóa các khóa đào tạo và chương trình đào tạo hiện tại của họ. Một sự đổi mới quan trọng được thể hiện bằng khả năng tham khảo trình độ chuyên môn thông qua các nghiên cứu được xác định trước (ví dụ: theo ngành kinh tế, theo trình độ, v.v.). Đối với mỗi hồ sơ công việc, người dùng sẽ có cơ hội tìm thấy các nhiệm vụ, năng lực, lộ trình đào tạo và lĩnh vực việc làm liên quan. Cuối cùng, Đài quan sát này sẽ thay đổi bản chất của sự hợp tác giữa các trường đại học và công ty Việt Nam, mãi mãi, và sẽ giúp sinh viên chuẩn bị tốt hơn và đủ điều kiện tham gia vào thị trường việc làm.

Gói công việc
Phân tích WP.1 về nhu cầu thị trường lao động Việt Nam

Gói công việc 1 nhằm mục đích:

 • Mô tả và lập bản đồ tình hình hiện tại của thị trường lao động (LM) tại Việt Nam, cho từng lĩnh vực trong ba lĩnh vực (nông sản, du lịch và viễn thông);
 • Liệt kê các nguồn có sẵn để theo dõi và phân tích LM.
WP.2 Chuyển giao kiến thức và phương pháp luận để phân tích thị trường lao động

Gói công việc này nhằm mục đích chuyển giao kiến thức và phương pháp luận về Đài quan sát thị trường lao động địa phương tại Việt Nam, bởi:

 • Xác định và bổ nhiệm các chuyên gia phù hợp từ EU và Việt Nam;
 • Tổ chức đào tạo cán bộ cụ thể tại các trường Đại học;
 • Phát triển nghiên cứu về phân tích thị trường lao động tại Việt Nam với các doanh nghiệp.
WP.3 Phát triển Đài quan sát thị trường lao động tại Việt Nam

Gói công việc 3 này tập trung vào việc triển khai nền tảng để tổ chức LMO (Đài quan sát thị trường lao động địa phương), bởi:

 • Tạo một kho lưu trữ trình độ của các vai trò công việc;
 • Thí điểm các LMO trong mỗi trường đại học.
Giám sát và đánh giá chất lượng WP.4

WP4 đảm bảo chất lượng cao của dự án và kết quả của nó, thực hiện và cung cấp các cơ chế kiểm soát, kiểm soát và đảm bảo chất lượng bên trong và bên ngoài. QAC sẽ thiết lập các chỉ số hiệu suất cụ thể để đánh giá.

Phổ biến và khai thác WP.5

Mục đích của WP5 là truyền bá kết quả dự án ở cấp địa phương, quốc gia và quốc tế, để các hoạt động của Dự án có thể được nhìn thấy ngoài vòng đời dự án. Điêu nay bao gôm:

 • Triển khai một nền tảng web nơi Đài quan sát sẽ chạy và sẽ được xử lý cho người dùng tiềm năng, bao gồm mô tả dự án.
 • Tạo ra một bản sắc trực quan và xuất bản các thông cáo báo chí, bài viết, bài thuyết trình và tài liệu quảng cáo.
 • Tổ chức hội thảo quốc gia, hội thảo, bàn tròn, các nhóm tập trung tại Việt Nam và Châu Âu,
 • Mạng xã hội sử dụng để truyền bá thông tin về dự án và kết quả của nó.
 • Phối hợp với các dự án và các bên liên quan khác để tạo liên hệ và kết nối cho các hoạt động chung
Quản lý dự án WP.6

WP6 sẽ đảm bảo khung phối hợp và truyền thông hiệu quả, đầy đủ, giữa các đối tác của Hiệp hội và các bên khác, để thực hiện dự án thành công. Bảy cuộc họp xuyên quốc gia được dự đoán trong suốt thời gian của Dự án.

Đài quan sát thị trường lao động Việt Nam
labour market

Đài quan sát thị trường lao động (LMO) sẽ hỗ trợ các trường đại học trong việc điều chỉnh đề nghị giáo dục của họ với nhu cầu thị trường việc làm. Đại học Padova đã kích hoạt LMO của riêng mình và trong hơn 20 năm, nó đã nghiên cứu gần như tất cả các lĩnh vực kinh tế. Thông qua dự án này, Đại học Padova và các Đối tác Chương trình EU dự định chuyển các thực tiễn tốt nhất của họ sang các trường Đại học Việt Nam để giúp họ thực hiện đài quan sát của riêng mình. LMO sẽ thu thập, phân tích và cung cấp thông tin hữu ích cho sinh viên của họ để hướng dẫn họ tìm kiếm việc làm. Điều này sẽ cải thiện sự chuyển đổi từ Đại học sang thị trường lao động và việc làm của sinh viên tốt nghiệp.

Các mốc quan trọng Lab-Movie

Đài quan sát thị trường lao động đầu tiên tại Việt Nam:

 • Cải thiện chương trình giảng dạy tại các trường đại học;
 • Hỗ trợ sinh viên tốt nghiệp trong tìm kiếm việc làm và việc làm.

Đào tạo cụ thể sẽ được tổ chức và thực hiện tại năm trường Đại học Việt Nam.
Một số chuyên gia châu Âu sẽ chuyển giao kiến thức và thực tiễn tốt nhất về việc triển khai Đài quan sát.

Một chu kỳ gồm bốn Hội nghị quốc tế, cộng với Hội thảo, Bàn tròn.
Những sự kiện này sẽ hỗ trợ cho cuộc tranh luận xuyên quốc gia, tạo cơ hội cho các diễn viên địa phương gặp gỡ các chuyên gia và đồng nghiệp đến từ một số quốc gia.

Một loạt các bài báo và báo cáo về các chủ đề chính của giáo dục đại học và thị trường lao động tại Việt Nam.

Đài quan sát thị trường lao động

Đài quan sát thị trường lao động đầu tiên tại Việt Nam:

 • Cải thiện chương trình giảng dạy tại các trường đại học;
 • Hỗ trợ sinh viên tốt nghiệp trong tìm kiếm việc làm và việc làm.
Đào tạo

Đào tạo cụ thể sẽ được tổ chức và thực hiện tại năm trường Đại học Việt Nam.
Một số chuyên gia châu Âu sẽ chuyển giao kiến thức và thực tiễn tốt nhất về việc triển khai Đài quan sát.

Hội nghị & Hội thảo

Một chu kỳ gồm bốn Hội nghị quốc tế, cộng với Hội thảo, Bàn tròn.
Những sự kiện này sẽ hỗ trợ cho cuộc tranh luận xuyên quốc gia, tạo cơ hội cho các diễn viên địa phương gặp gỡ các chuyên gia và đồng nghiệp đến từ một số quốc gia.

Các công bố khoa học

Một loạt các bài báo và báo cáo về các chủ đề chính của giáo dục đại học và thị trường lao động tại Việt Nam.