Hội thảo “Trang bị cho sinh viên và sinh viên tốt nghiệp về thị trường lao động – Vai trò của LMO”

Visually-hidden

Đại học Hà Nội (HANU) đã tổ chức hội nghị phổ biến cuối cùng của dự án LAB-MOVIE vào ngày 17 tháng 10 năm 2023 với sự tham gia của các đối tác Việt Nam và Châu Âu. Sự kiện phổ biến tập trung vào chủ đề Trang bị cho sinh viên và sinh viên tốt nghiệp trên thị trường lao động – Vai trò của LMO, đồng thời có sự tham gia của đại diện sinh viên và doanh nghiệp. 69 sinh viên Đại học Hà Nội và đại diện 13 doanh nghiệp du lịch đã tham dự hội nghị. Đại diện của các trường đại học đối tác đã trình bày  Đài quan sát thị trường địa phương, bao gồm các kết quả và khảo sát được thực hiện trong  ba lĩnh vực kinh tế: du lịch, nông nghiệp thực phẩm và CNTT. Sau đó, đại diện sinh viên và doanh nghiệp đã sử dụng nền tảng này đã đưa ra đề xuất, nhấn mạnh rằng việc sử dụng và phổ biến công cụ này có thể mang lại hiệu quả tích cực cho doanh nghiệp trong việc tuyển dụng nhân viên chất lượng. Trong số các đề xuất của sinh viên, có kỳ vọng rằng nền tảng này có thể được bổ sung thêm các mô tả hồ sơ công việc thuộc các ngành kinh tế hơn.

 

Sự hỗ trợ của Ủy ban Châu Âu trong việc sản xuất ấn phẩm này không phải là sự chứng thực của nội dung, nó chỉ phản ánh quan điểm của các tác giả và Ủy ban không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc sử dụng thông tin nào có trong đó.
Lab-Movie
logo