Dự án LAB-MOVIE Project

Visually-hidden

Category
ĐH Công Nghiệp Hà Nội
Dự án LAB-MOVIE Project
DỰ ÁN LAB-MOVIE (Đài quan sát thị trường lao động tại các trường đại học Việt Nam) Mã số: 609653-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP Chương trình Erasmus + Cộng đồng châu Âu (EU)

I. Giới thiệu dự án: Trong tình hình thị trường lao động hiện nay, các trường đại học từ các nước đang phát triển nên được trang bị một công cụ vĩnh viễn để giúp phân tích, hiểu và nắm bắt các lĩnh vực công việc. làm, thu thập thông tin về nhu cầu và yêu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp tập trung vào các yêu cầu cụ thể của ngành nghề và kinh tế của đất nước. Công cụ này sẽ cho phép các trường đại học không chỉ cung cấp thông tin hữu ích cho sinh viên để hướng dẫn tìm kiếm việc làm mà còn điều chỉnh các yêu cầu đào tạo để đáp ứng nhu cầu và hiệu quả của các doanh nghiệp.

 

 LAB-MOVIE

Mục tiêu dự án:

Dự án LAB-MOVIE dự kiến ​​sẽ chuyển kinh nghiệm thực tế cho các trường đại học tại Việt Nam, giúp các trường phát triển hệ thống giám sát, phân tích và nắm bắt cho các mục tiêu sau:

  1. Theo sát các ngành kinh tế mới nổi, cung cấp một cái nhìn tổng quan ở cấp quốc gia, với các mô tả chi tiết hơn ở cấp địa phương.
  2. Hiểu và mô tả cấu trúc và tổ chức của doanh nghiệp.
  3. Liệt kê tất cả các cơ hội việc làm trong doanh nghiệp và mô tả chúng một cách chi tiết (nhiệm vụ, hoạt động, năng lực và kỹ năng cần thiết)
  4. Tìm hiểu, cùng với nhà tuyển dụng, khoảng cách đào tạo của từng vị trí công việc, để thu thập phản hồi và đề xuất đào tạo tốt nhất cho những người trẻ muốn phát triển công việc của họ. và sự nghiệp.
  5. Tạo đối thoại giữa giáo viên (giảng viên sinh viên) và doanh nghiệp (những người tạo việc làm thông qua các hoạt động của họ).

Dự án tiến hành nghiên cứu về các lĩnh vực kinh tế cụ thể, được công bố trên web cho vị trí việc làm, trong đó trình độ có thể được tham khảo từ các nghiên cứu được xác định trước (ví dụ, theo ngành kinh tế, theo trình độ, v.v.) hoặc theo từ khóa.

Lĩnh vực chuyên môn:

Dự án tập trung vào ba lĩnh vực chính: nông nghiệp và thực phẩm; du lịch; công nghệ thông tin và viễn thông. Nền tảng dự án sẽ tạo ra sự hợp tác thường xuyên và bền vững cho phép các công ty cập nhật nhu cầu của họ, thúc đẩy đổi mới kịp thời các chương trình đào tạo và tổ chức các khóa học cập nhật để đáp ứng nhu cầu của công ty.

 

Thời gian thực hiện: 2019-2022

 

Tổng kinh phí từ EU: 584.051,00 EUR

 

Các thành viên tham gia dự án

Dự án LAB-MOVIE có sự tham gia của 10 đơn vị bao gồm các trường đại học, đại học, hiệp hội của Việt Nam và Châu Âu. Trong đó, Đại học Padova (Ý) là điều phối viên chung của dự án, Đại học Hà Nội (Việt Nam) là điều phối viên các hoạt động của các thành viên Việt Nam. Như sau:

Dự án LAB-MOVIE Project
Đơn vị Vai trò
University of Padova (Nước Ý) Điều phối viên dự án
University of Salamanca (Tây Ban Nha) Hội viên
University of Lisbon (Bồ Đào Nha) Hội viên
Steps srl (Nước Ý) Hội viên
Hanoi University (HANU) Điều phối viên quốc gia
Hanoi University of Industry (HaUI) Hội viên
Nguyen Tat Thanh University (NTTU) Hội viên
Thai Nguyen University (TNU) Hội viên
Vietnam National University of Agriculture (VNUA) Hội viên
Hanoi Association of Small and Medium Enterprises (HASME) Hội viên

II. Nội dung dự án và sự tham gia của Đại học Công nghiệp Hà Nội

Nội dung chính của dự án tập trung vào 5 gói công việc chính sau:

  1. Phân tích nhu cầu thị trường lao động Việt Nam: Phân tích nhu cầu thị trường lao động Việt Nam
  2. Chuyển giao kiến thức và phương pháp luận để phân tích thị trường lao động: Chuyển giao kiến thức và phương pháp luận để phân tích thị trường lao động
  3. Phát triển đài quan sát thị trường lao động tại Việt Nam: Phát triển giám sát và nắm bắt thị trường lao động Việt Nam
  4. Đánh giá và giám sát chất lượng: Đánh giá và giám sát chất lượng
  5. Phổ biến & Khai thác: Phổ biến và khai thác

Sau khi dự án hoàn thành, công trình sẽ được bảo trì và định kỳ báo cáo cho Dự án trong 3 năm tới.

Đại học Công nghiệp Hà Nội tham gia dự án với tư cách là thành viên, tham gia tất cả các nhóm công việc nêu trên trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và Viễn thông.

Hiệu trưởng nhà trường quyết định bổ nhiệm các thành viên của các đơn vị: Học viện Công nghệ HaUI (chủ trì), Trung tâm Hợp tác Kinh doanh, Trung tâm Hợp tác Quốc tế để thực hiện và thực hiện các nội dung được giao. trong dự án LAB-MOVIE.

Cho đến nay, Đại học Công nghiệp Hà Nội đã tham gia hai dự án thuộc Chương trình Erasmus + do EU tài trợ: NĂNG LỰC XÂY DỰNG TRONG GIÁO DỤC CAO CẤP (2016-2019) và dự án LAB-MOVIE (2019-2022). Việc tham gia vào các dự án do EU tài trợ đã đánh dấu sự phát triển trong hợp tác quốc tế của trường đại học, khẳng định năng lực của đội ngũ các nhà khoa học và quản lý, góp phần nâng cao uy tín và thương hiệu của ngôi nhà. trường học với các tổ chức quốc tế và bạn bè.

Sự hỗ trợ của Ủy ban Châu Âu trong việc sản xuất ấn phẩm này không phải là sự chứng thực của nội dung, nó chỉ phản ánh quan điểm của các tác giả và Ủy ban không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc sử dụng thông tin nào có trong đó.
Lab-Movie
logo