Events

Visually-hidden

Tin tức
photo
LAB-PHIM tại Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
Hanoi University Of Industry - HAUI
On the morning of May 16, 2023, a delegation of Hanoi University and Hanoi University of Industry, including coordinators, researchers and technicians of the Lab-Movie project, had a meeting and working session with Quang Ninh University of Industry (QUI), in the north-east of Vietnam.
halong
LAB-MOVIE thăm Đại học Hạ Long
Hanoi University - HANU
On 25 July 2023 a delegation of Hanoi University participated in a meeting at Halong University in North East of Vietnam with  the aim  to make the project known to other universities located in different areas of Vietnam. Attending the meeting, on behalf of Hanoi University, there were Ms. Dang Thi Phuong Thao - Director of the Italian Center for Culture - Language and Cooperation Development (Itacentro), Coordinator of projects under the Erasmus+ Fund; Mr Nguyen Hoang Duong, Vice director of IT and communication centre, and Ms Nguyen Thi Anh Tuyet, Head of Italian Language Division.
labmovie
Đại học Hà Nội (HANU), Việt Nam đăng cai tổ chức sự kiện gặp gỡ và phổ biến cuối cùng của dự án LAB-MOVIE từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 10 năm 2023
 Jose Antonio và Cristina
USAL mang LAB-MOVIE tới Hội nghị INNTED
University of Salamanca - USAL
Vào ngày 13 và 14 tháng 7, Đại học Salamanca đã tham gia Đại hội Quốc tế lần thứ 3 về Đổi mới và Xu hướng Giáo dục (INNTED). Cristina Pita Yáñez và Jose Antonio Ortega trình bày dự án LAB-MOVIE. Giao tiếp của họ có thể được xem lại ở đây.
Cuộc họp của hiệp hội ở Salamanca
Cuộc họp các đối tác LAB-MOVIE đã diễn ra ở Tây Ban Nha tại Đại học Salamanca, từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 6 năm 2023.
Cuộc họp Hà Nội tháng 3 năm 2023.
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã tổ chức sự kiện gặp gỡ và phổ biến các đối tác của Dự án Phim Lab từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 3.
Cuộc họp Hà Nội tháng 1 năm 2023.
Cuộc họp điều phối và sự kiện Phổ biến đã diễn ra tại Đại học Nguyễn Tất Thành, Việt Nam, từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 1 năm 2023.
Họp tập hợp ở Lisbon
Từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 9 năm 2022, Đại học NOVA Lisbon đã tiếp các phái đoàn đến từ các trường đại học Việt Nam và Châu Âu thuộc liên danh trong phạm vi dự án ERASMUS + CBHE LAB-MOVIE.
 Sự kiện họp và phổ biến Labmovie
Cuộc họp đối tác và sự kiện phổ biến diễn ra tại Đại học Thái Nguyên, Việt Nam, từ ngày 20 đến 23 tháng 6 năm 2022
Sinh viên ItaCentro tại Đại học Calabria (Ý). Hình ảnh Lịch sự của Trường Đại học Hà Nội
10 năm ItaCentro ở HANU
Hanoi University - HANU
ItaCentro là một đơn vị hành chính của HANU và cam kết mạnh mẽ đóng góp vào quá trình quốc tế hóa giáo dục đại học tại Việt Nam.

h2

h3

Sự hỗ trợ của Ủy ban Châu Âu trong việc sản xuất ấn phẩm này không phải là sự chứng thực của nội dung, nó chỉ phản ánh quan điểm của các tác giả và Ủy ban không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc sử dụng thông tin nào có trong đó.
Lab-Movie
logo