Events

Visually-hidden

Tin tức
Cuộc họp của hiệp hội ở Salamanca
Cuộc họp các đối tác LAB-MOVIE đã diễn ra ở Tây Ban Nha tại Đại học Salamanca, từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 6 năm 2023.
Cuộc họp Hà Nội tháng 3 năm 2023.
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã tổ chức sự kiện gặp gỡ và phổ biến các đối tác của Dự án Phim Lab từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 3.
Cuộc họp Hà Nội tháng 1 năm 2023.
Cuộc họp điều phối và sự kiện Phổ biến đã diễn ra tại Đại học Nguyễn Tất Thành, Việt Nam, từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 1 năm 2023.
Họp tập hợp ở Lisbon
Từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 9 năm 2022, Đại học NOVA Lisbon đã tiếp các phái đoàn đến từ các trường đại học Việt Nam và Châu Âu thuộc liên danh trong phạm vi dự án ERASMUS + CBHE LAB-MOVIE.
 Sự kiện họp và phổ biến Labmovie
Cuộc họp đối tác và sự kiện phổ biến diễn ra tại Đại học Thái Nguyên, Việt Nam, từ ngày 20 đến 23 tháng 6 năm 2022
Sinh viên ItaCentro tại Đại học Calabria (Ý). Hình ảnh Lịch sự của Trường Đại học Hà Nội
10 năm ItaCentro ở HANU
Hanoi University - HANU
ItaCentro là một đơn vị hành chính của HANU và cam kết mạnh mẽ đóng góp vào quá trình quốc tế hóa giáo dục đại học tại Việt Nam.
labmovie training
Các buổi đào tạo LAB-MOVIE
Vietnam National University of Agriculture - VNAU
Các buổi tập huấn chuyển giao kiến ​​thức về việc triển khai Đài thiên văn sẽ được tổ chức từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 11 năm 2020 tại Trường Đại học Nông nghiệp Việt Nam
Thực hiện dự án: Phát triển chương trình giảng dạy trong nông học
Hệ sinh thái nông nghiệp là tạo ra và duy trì mối quan hệ bền vững giữa nông nghiệp và môi trường
 Cuộc họp trực tuyến
Buổi họp triển khai dự án Lab-Movie
Nguyen Tat Thanh University - NTTU
Sau một thời gian dài bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid - 19, vào chiều ngày 12 tháng 5 năm 2020, các thành viên của Dự án LAB-MOVIE đã tổ chức cuộc họp trực tuyến.
Dự án LAB-MOVIE Project
Dự án LAB-MOVIE Project
Hanoi University Of Industry - HAUI
Trong bối cảnh thị trường lao động hiện tại, những trường Đại học từ các nước đang phát triển nên được trang bị một công cụ hữu dụng bền vững để giúp phân tích, thấu hiểu các lĩnh vực nghề nghiệp, thu thập thông tin và yêu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp, tập trung vào những yêu cầu cụ thể.

h2

h3

Sự hỗ trợ của Ủy ban Châu Âu trong việc sản xuất ấn phẩm này không phải là sự chứng thực của nội dung, nó chỉ phản ánh quan điểm của các tác giả và Ủy ban không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc sử dụng thông tin nào có trong đó.
Lab-Movie
logo