Events

Visually-hidden

Sự kiện
nttu
Hội thảo “Cách tiếp cận châu Âu của đài quan sát thị trường lao động tại Việt Nam” tại Đại học Nguyễn Tất Thành, Thành phố Hồ Chí Minh
hanu
Hội thảo “Trang bị cho sinh viên và sinh viên tốt nghiệp về thị trường lao động – Vai trò của LMO”
vnua
Lan tỏa giá trị dự án Lab-Movie (Đài quan sát thị trường lao động ở các trường đại học Việt Nam) về những phương pháp tiếp cận mới nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cho các trường đại học Việt Nam
Hội thảo “Mạng lưới hỗ trợ việc làm và khởi nghiệp cho sinh viên Việt Nam”
Nhóm LAB-MOVIE tham gia workshop “Mạng lưới hỗ trợ việc làm và khởi nghiệp cho sinh viên Việt Nam” trong khuôn khổ ra mắt dự án EcoVIP tại Đại học Nha Trang, từ ngày 10-11/7/2023
Video youtube
Video toàn cảnh Sự kiện Gặp gỡ & Phổ biến Đối tác tại Đại học Thái Nguyên, Việt Nam, từ ngày 20 đến 23/06/2022
cuộc họp tại NOVA
Trong các ngày 27, 28 và 29 tháng 9 năm 2022, các phái đoàn của các trường đại học đối tác trong dự án sẽ gặp nhau tại NOVA để theo dõi kết quả dự án và các hoạt động tiếp theo
project meeting plus dissemination event
Sự kiện tiếp theo và phổ biến dự án tại Đại học Thái Nguyên, Việt Nam - 20-23 tháng 6 năm 2022
Trình bày kết quả sơ bộ của Gói công việc 2.3: Khảo sát với Doanh nghiệp
Một cuộc họp ảo chuẩn bị đã diễn ra vào ngày 13 tháng 5 này để khắc phục tình hình hiện tại của dự án.

h2

h3

Sự hỗ trợ của Ủy ban Châu Âu trong việc sản xuất ấn phẩm này không phải là sự chứng thực của nội dung, nó chỉ phản ánh quan điểm của các tác giả và Ủy ban không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc sử dụng thông tin nào có trong đó.
Lab-Movie
logo